BEPOZ s.r.o.

Služby

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je nedílnou součástí všech pracovních činností - zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele, která vyplývá ze zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce v platném znění. Cílem prevence v oblasti BOZP je omezit, popř. vyloučit rizika, vznikající při každé činnosti. Zavedeme Vám systém organizace, řízení a kontrol na úseku BOZP dle konkrétních podmínek na pracovišti.
bezpečnost práce - čtěte dále

Požární ochrana

O tom, že nebezpečí požáru je jedno z podnikatelských rizik, které by mělo být součástí vyhodnocování rizik při podnikání, se bohužel často přesvědčíme až při požáru. Naše společnost nabízí komplexní řešení, které vás zbaví starostí o zajištění požární bezpečnosti
požární ochrana - čtěte dále

Ochrana zdraví

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit zaměstnancům vhodné a bezpečné pracovní podmínky.
ochrana zdraví - čtěte dále