BEPOZ s.r.o.

Profil

Společnost BEPOZ s.r.o. byla založena v dubnu 2004. Zabývá se komplexními službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Všechny činnosti společnosti jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění.

V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany společnost BEPOZ s.r.o. zaměstnává držitele osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a odborně způsobilé osoby v PO. Dlouholeté zkušenosti v oboru a široké portfolio spokojených zákazníků nám umožňuje kvalitně zabezpečit potřeby a poptávku našich klientů.

Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řešení problematiky požární ochrany a bezpečnosti práce, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu.

Své působení jsme rozšířili na celou Českou republiku, ale soustřeďujeme se především na oblast Jihomoravského kraje a město Brno. Kompletní servis a poskytování našich služeb zaměřujeme především na malé a střední podniky a živnostníky.