BEPOZ s.r.o.

Změny právních předpisů 06/2006

Shrnutí dopadů Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které má účinnost od 01. 06. 2006.

Změny právních předpisů 06/2006 II

Důsledky Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který nabývá účinnosti od: 01. 07. 2006 (poslední novela zákonem č.411/2005 Sb.).